* ראשית יש לציין כי המושג "אינטליגנציה רוחנית" אינו מתייחסת גרידא לחינוך דתי.
אדם בעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה עלול לבוא מרקע דתי כמו גם מרקע חילוני לגמרי.
עם זאת, אדם בעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה מפתח חשיבה אחדותית, ולכן, יקבל את אמונותיהם של סובביו באשר יהיו.


אינטליגנציה רוחנית

בפסיכולוגיה המערבית הפועלת כיום אנו נפגשים עם שני תהליכים עיקריים עליהם נסמכות כל מערכותינו החברתיות והחינוכיות, האינטליגנציה הרוחנית מצרפת תהליך שלישי ובכך קוראת להרחבת הפסיכולוגיה כמדע ולהבנה רחבה יותר של האדם והתפתחותו. האינטליגנציה הרוחנית היא זו שגרמה "לשכלול" האדם לכדי מה שאנו מכירים בו היום ומקנה לנו אפשרויות ל"שכלול נוסף" – לצמיחה ולשינוי, להמשך פיתוחו של הפוטנציאל האנושי.

אנו משתמשים בה כשעלינו להיות יצירתיים, ונסמכים עליה כשעלינו להיות גמישים, בעלי חזון או ספונטניים באורח יצירתי. היא המקנה לנו את יכולת ההבנה העמוקה יותר של ה"עצמי" ולהשיל מעלינו את האגו המידי ולנוע אל הרבדים העמוקים יותר של האפשרויות הצפונות בתוכנו.

בהיעדר האינטליגנציה הרוחנית המפותחת פונה האדם המודרני אל האגו והתוצאה היא שלעיתים קרובות נלכד בלבקש משמעות בפעילויות מעוותות או שוליות כגון חומרנות, מחאה חסרת טעם, אלימות, סמים ו/או אלכוהול. זאת בשל התמקדות בידע צר אופקים וידיעה מצומצמת, חוסר רצון בהתפתחות וצמיחה אישיים, היעדר הומניזם וחיפוש מתמיד אחר "צד שלישי" לפתרון בעיותיו.

סימנים לאינטליגנציה רוחנית מפותחת:

היכולת להיות גמישים (להסתגל באורח פעיל וספונטני לשינויים סביבנו).

דרגה גבוהה של מודעות עצמית.

יכולת לעמוד מול סבל ולהשתמש בו.

יכולת לעמוד מול כאב ולהתעלות מעליו.

הסגולה לקבל השראה מחזון ומערכים.

רתיעה מגרימת נזק מיותר.

נטייה לראות קשרים בין דברים שונים (להיות הוליסטי).

נטייה מודגשת לשאול שאלות מסוג "מדוע?" או "מה היה אילו?" ולחפש תשובות מן היסוד (חשיבה מסדר גבוהה).

נטייה להיות מה שבפסיכולוגיה מכנים "בלתי תלוי בשדה" – היכולת לפעול בניגוד למוסכמות.

השימוש באינטליגנציה רוחנית הוא תלוי הבנה והכרה עמוקה קודם כל של "עצמי" ולכן לא יבוא בקלות.

שימוש באינטליגנציה רוחנית פירושו הרחבת גבולות הדמיון האנושי. המרת התודעה מיסודה, גילוי רבדים עמוקים יותר בעצמנו ממה שהכרנו עד היום. מציאת משמעות שמעבר ל"עצמי".
עניינים המגיעים בדרכי חקר וידיעה עמוקים יותר של הווייתנו וסביבתנו כאחד ומניבים פירות בצורת דימיון, יצירה וחדשנות.

חשיבותה של אינטליגנציה רוחנית גבוהה באישיות האמנותית

אין קשר ישיר מחייב בין אינטליגנציה רוחנית גבוהה ויכולות אמנותיות ויצירתיות.

עם זאת, אמן יוצר בעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה הרואה את העולם בעייני ילד, יגשים את עצמו דרך אמנות או עשייה חדשנית ונוגעת העלולה להקדים את זמנה ולהשפיע בצורות שונות על הסביבה, הבנתה והתפתחותה, ויהיה חסין יותר מבחינה נפשית בחייו הפרטיים הבוגרים. כלומר, יגלה פחות תכונות של חוסר יציבות באישיות שלו.

ומאחר והאישיות האמנותית גובלת ברב המקרים בערעור נפשי או חוסר יציבות באישיות, על רקע קונפליקטים אישיים, עלינו ללמדה לעגן את עצמה להתמודדות במציאות היום-יומית (משפחה, לימודים, שגרת חיים) – הקניית כלים רוחניים, רגשיים ופיסיים ליצירת מעוף מחשבתי ויצירתי, פיתוח אישי והכרה עצמית, פיתוח יכולות תקשורת והכרת הזולת.

ליצירת חוסן נפשי, הגדרת מטרות ברורות לעתיד ושאיפה גבוהה להגשמה עצמית.

כיום, ברב מערכותיה של החברה המערבית המפותחת מתמקדים בעיקר בשיתוף הפעולה בין האינטליגנציה השכלית לאינטליגנציה הרגשית.
האינטליגנציה השכלית מתמקדת בחשיבה סדרתית, לוגית ונטולת רגש –
"ללמוד כמו תוכי", "להקיא את החומר" (במבחן או בבגרות).
האינטליגנציה הרגשית מתמקדת בחשיבה אסוציאטיבית העוזרת לנו ליצור קישורים בין דברים –
"אמא ואהבה", "אור אדום וסכנה". למרות שמה, זוהי חשיבה הנובעת גם "מהלב" והגוף.

אלה הן שתי האינטליגנציות בהן מתמקדות גם מערכות החינוך הפורמלי המערביות של ימינו. לשם פיתוח יכולות וסגולות עמוקות יותר, שאיפה גבוהה יותר וראייה רחבה ובונה של הנעשה סביבו (ובו עצמו) זקוק האדם לחשיבה אחדותית – האינטליגנציה הרוחנית של המח – חשיבת העל.

תגובות

Categories: בלוג