בלוג

האינטליגנציה הרוחנית

* ראשית יש לציין כי המושג "אינטליגנציה רוחנית" אינו מתייחסת גרידא לחינוך דתי. אדם בעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה עלול לבוא מרקע דתי כמו גם מרקע חילוני לגמרי. עם זאת, אדם בעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה מפתח Read more…

By Marin, ago